Uncategorized

Promocijski dogodek med mladimi podjetnicami

Posted on

Organizirali smo drug velik promocijski dogodek 18.7.2018. Kjer smo seznanili mlade podjetnice o projektu Having it all in podpornih ukrepih, ki smo jih izbrali. Predstavili smo izbrane ukrepe in informirali prisotne o imlpementaciji podpornihh ukrepov. Veliko število udeleženih je bilo zelo navdušeno nad izbranimi ukrepi in je izrazilo zanimaje po implementaciji ukrepov v njihovih podjetjih. […]

Uncategorized

Promocijsko gradivo

Posted on

V sklopu pprojekta Having it all smo izdelali promocijsko gradivo, ki nam je omogočilo lažjo promocijo projekta  in izbranih podpornih ukrepov. Na spodnji povezavi si lahko naložite projektno zloženko in plakat.

Uncategorized

Anketa med zaposlenimi

Posted on

V okviru projekta »Having it all« bi radi prepoznali probleme zaposlenih žensk ter zbrali 15 podpornih ukrepov za izboljšanje položaja zaposlenih žensk. Za pripravo uspešnih podpornih ukrepov je potrebno analizirati problematiko s teoretičnega in praktičnega vidika. Anketirali smo zaposlene ženske v različnih podjetjih.  Želeli smo pridobiti čim večji vzorec anketirank na podlagi katerega bi pridobili […]

Uncategorized

Okrogla miza

Posted on

V decembru 2017 smo na srečanju poslovnih žensk in podjetnic PERLE v Slovenski Bistrici predstavili podporne ukrepe v podporo zaposlenim ženskam. Projekt »Having it all« bo pripomogel k izboru najboljših praks in zbiru celostnih ukrepov, ki bodo maksimalno pripomogli k zboljšanju položaja zaposlenih žensk. Zbrane ukrepe smo predstavili predstavnikom delodajalcev. Društvo žensk podjetnic PERLE nam […]

Uncategorized

Začetek projekta

Posted on

Začeli smo s projektom HAVING IT ALL. Prvi koraki projekta je se spoznati s problematiko in poiskati najboljše popdporne ukrepe s katerimi lahko pomagamo zaposlenim ženskam. Tematika je široka in veliko projektov je bilo že narejeno glede neenakopravnosti spolov in ukrepov, ki lahko spremenijo položaj žensk v družbi. V projektu be bomo osredotočili na podporne […]