Projekt HAVING IT ALL: Job and Family Balance of Women

Opis projekta

Namen projekta HAVING IT ALL: Job and Family Balance of Women je izboljšati položaj zaposlenih žensk z družinami in povečati ozaveščenost delodajalcev o vključitvi podpornih ukrepov za usklajevanje službenih obveznosti žensk in družinskega življenja. Cilj projekta je vzpostaviti model podpore za zaposlene ženske v slovenskih podjetjih z družinami in otroki, da bi jim pomagali uskladiti poklicne in družinske odgovornosti.

Raziskali bomo problematična področja, dobre izkušnje in prakse, ki se že uporabljajo v nekaterih slovenskih podjetjih, EU, Združenih državah Amerike in drugod. Izbrali bomo sklop 5 najboljših podpornih ukrepov in jih pilotno testirali v 10 slovenskih podjetjih v Podravju.

S projektom HAVING IT ALL se bo izboljšal položaj zaposlenih žensk in njihovih družin v Sloveniji, saj se bo izboljšalo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih žensk. Pričakujemo, da se bo povečala produktivnost v izbranih podjetjih v Podravju, v prihodnjih letih. Izboljšala se bo organizacijska klima, kar bo privedlo do večje produktivnsti zaposlenih, saj so zadovoljni delavci tudi učinkovitejši.

Preberite več o projektu

Novice o projektu

Promocijski dogodek med mladimi podjetnicami

Organizirali smo drug velik promocijski dogodek 18.7.2018. Kjer smo seznanili mlade podjetnice o projektu Having it all in podpornih ukrepih, ki smo jih izbrali. Predstavili smo izbrane ukrepe in informirali prisotne o imlpementaciji podpornihh ukrepov. Veliko število udeleženih je bilo zelo navdušeno nad izbranimi ukrepi in je izrazilo zanimaje po implementaciji ukrepov v njihovih podjetjih. […]

Promocijsko gradivo

V sklopu pprojekta Having it all smo izdelali promocijsko gradivo, ki nam je omogočilo lažjo promocijo projekta  in izbranih podpornih ukrepov. Na spodnji povezavi si lahko naložite projektno zloženko in plakat.

Anketa med zaposlenimi

V okviru projekta »Having it all« bi radi prepoznali probleme zaposlenih žensk ter zbrali 15 podpornih ukrepov za izboljšanje položaja zaposlenih žensk. Za pripravo uspešnih podpornih ukrepov je potrebno analizirati problematiko s teoretičnega in praktičnega vidika. Anketirali smo zaposlene ženske v različnih podjetjih.  Želeli smo pridobiti čim večji vzorec anketirank na podlagi katerega bi pridobili […]

Vse novice

Kaj bomo naredili?

Pilotno testiranje

Pilotno bomo testirali najboljših izbranih 5 podpornih ukrepov v 10 podjetjih v Podravju.

Podporni ukrepi

Izdelava podpornih ukrepov in izbira 5 najboljših podpornih ukrepov.

Analiza

Analizirali bomo probleme s katerimi se soočajo zaposlene ženske in poiskali najboljše rešitve za zaposlene ženske.

ŽELITE IZVEDETI VEČ O ZAVODU TREND-PRIMA?

Zahvala

Projekt HAVING IT ALL je bil omogočen s pomočjo programa malih subvencij od ambasade Združenih držav Amerike, Ljubljana. Ki nam je omogočil pridobiti delno financiranje za izzvedbo tega projekta. Zahvaljujemo se tudi vsem prostovolcem, ki so sodelovali pri izvedbi projekta in društvu poslovnih žensk Slovenije Mariborska enota PERLE. Članice društa so nam je pomagale pri vzpostaviitvi odnosov s podjetji in raziskavo s katero smo odkrili najbolj primerne ukrepe.