O projektu

Projekt bo pripomogel k izboljšanju položaja zaposlenih žensk, ki so razpete med službenimi in družinskimi obveznostmi. To bomo dosegli z dvigom zavesti in družbene odgovornosti delodajalcev ter jih motivirali, da vključijo podporne ukrepe v podjetja, ki podpirajo poklicno in osebno življenje žensk. Posebno pozornost bomo namenli pripadnikom iz ranljivih skupin, kot so invalidom, ženkam, ki vstopajo na trg dela po porodniški in ženskam iz manjšin. Ženske iz teh skupin imajo največje težave pri vračanju na delovno mesto in ohranjanju službe, zaradi česar mora korporativna kultura upoštevati etične in kulturne značilnosti zaposlenih žensk.

 

Cilji projekta so: se seznaniti s položajem in težavami na tem področju v Sloveniji, opredeliti obstoječe dobre prakse in izkušnje (v Sloveniji, Evropi, ZDA in drugih državah) in implementirati najboljše med njimi v izbranih slovenskih podjetjih. Poleg tega bomo izbrali 5 najboljših podpornih ukrepov, ki jih bomo pilotno testirali v slovenskih podjetjih in izmerili učinke izboljšanja položaja zaposlenih žensk. Z desiminacijskimi dejavnostimi bomo informacije o podpornih ukrepih za podjetja širili z objavo informativne zloženke in oblikovanjem interaktivne spletne strani, da bi informirali in omogočili komunikacijo med podjetji, ki spodbujajo enakost spolov.

 

Projekt bo neposredno izboljšal položaj zaposlenih žensk z družinami in otroki. Ženkse bo spodbujal, da se odločijo za kariero in družino ter da seodločijo za vodilne položaje. Veliko mladih žensk se še vedno tradicionalne, ko gre za odločitev o karieri in družini, zaradi česar ostanejo doma po porodu. Ta projekt želi tudi povečati ozaveščenost moških, da bi svojo vlogo v družini spremenili v vlogo bolj enakopravnega partnerja, ki skrbi za družino v enakem obsegu kot ženske.

 

Projekt bo koristen za podjetja, saj bo s podpornimi ukrepi pripomogel tudi k izboljšanju organizacijske klime in odnosov, zmanjšal bo odsotnost in vzpodbujal zaposlovanje žensk.

 

Dolgoročno bomo s projektom izboljšali razmere tako za delodajalce kot za zaposlene, družine, zaposlene ženske ter ženske, ki načrtujejo otroka. Poleg tega pričakujemo, da se bo v podjetjih, ki bodo implementirala podporne ukrepe povečalo zadovoljstvo in motivacija zaposlenih, kar posledično vodi do višje produktivnosti. Spremembe v izbranih podjetjih, ki bodo implementirala podporne ukrepe bodo prispevale k regionalni stabilnosti in večji produktivnosti v Sloveniji. Podporni ukrepi za zaposlene ženske z družinami in otroki bodo bili prenosljivi na vse regije in zainteresirana podjetja v Sloveniji in tujini. To bo povzročilo gospodarsko rast in globalizacijo nasploh. Hkrati bomo spodbujali človekove pravice in krepitev vloge žensk v delovnem okolju.

 

Raziskali bomo področje zaposlovanja žensk, dobre izkušnje in prakse na tem področju, ki so se že uporabljale v nekaterih slovenskih podjetjih, EU, Združenih državah in drugod. Izbrali bomo sklop 5 najboljših podpornih ukrepov in izvedli pilotiranje v 10 slovenskih podjetjih v Podravju.